Gisteren zijn de extra Coronaregels voor het sporten opgeheven. We gaan terug naar de regels van 2 weken geleden.

Dat betekent dat we weer kunnen badmintonnen met maximaal 2 personen per baan. Op speelavonden kun je dus met z’n tweeën singelen, overspelen of trainen. Andere creatieve badmintonactiviteiten zijn uiteraard ook toegestaan, mits je die met z’n tweeën aan weerszijden van het net kunt doen. Dubbelen is dus niet toegestaan!

Vooraf inschrijven

Om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn (maximaal 30) of alle banen bezet zijn en het naast de banen te druk wordt, moet je je vooraf inschrijven voor een speelavond. Je kunt je inschrijven voor tijdsloten van een uur. Is hierna nog ruimte vrij, dan kun je in overleg met een bestuurslid langer blijven.

Voor de komende tijd  kun je je hier alvast inschrijven:

Overige maatregelen

Naast de bovenstaande regels gelden de algemene regels uiteraard nog steeds, namelijk: 

 • Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of andere corona-symptomen hebt;
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was vooraf en na het spelen thuis je handen;
 • Kleed je thuis alvast zoveel mogelijk om (de kleedkamers zijn dicht);
 • Douche thuis (de douches kun je niet gebruiken, het toilet wel);
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen met het desinfectiemiddel in de zaal;
 • Geef elkaar geen hand;
 • Gebruik alleen je eigen racket en andere spullen;
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog;
 • Neem je eigen drinken mee (gebruik geen water uit de kranen in de sporthal);
 • Geen spreekkoren 😉;
 • Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

In lijn met het dringende advies van Maastricht Sport en de mondkapjesplicht die er hoogstwaarschijnlijk komt, verzoeken we iedereen ouder dan 12 jaar zoveel mogelijk een mondkapje te dragen, wanneer zij niet badmintonnen.

Haw pin!

——————————————————————————————————————–

Dear club member,

The extra Corona measures that were in place, have been cancelled since yesterday. The same rules apply that were in place two weeks back.

2 people per court

Therefore, only two people are allowed on a badminton court. You can still play singles,  hit a shuttle to each other or train together. Other creative badminton activities are also allowed, provided you can do them in pairs on either side of the net. It is not allowed to play doubles!

Pre-register

To avoid too many people (up to 30) or that all the courts are full and it gets too busy, you need to register in advance if you want to play. You can register for one-hour time slots. If there is still a court available, you can stay longer in consultation with a board member.

For next week you can register here:

Other measures

In addition to the above rules, the general rules still apply, namely:

 • Stay at home if you have cold symptoms or other corona symptoms;
 • Keep 1.5 meters away from each other at all times;
 • Wash your hands beforehand and after playing;
 • Dress as much as possible at home (the changing rooms are closed);
 • Shower at home (you can’t use the showers, you can use the toilet);
 • Upon entering, disinfect your hands with the disinfectant in the hall;
 • Do not shake hands;
 • Use only your own racket and other stuff;
 • Sneeze and cough in the inside of your elbow;
 • Bring your own drinks (do not use water from the taps in the sports hall);
 • No cheering 😉;
 • Participation is on your own responsibility and any fines are at your own expense.

In line with Maastricht Sport’s urgent advice and mouth protection made mandatory in the future, we ask everyone over the age of 12 to wear a mask as much as possible if they are do not playing badminton.

Haw pin!