Vanwege de nieuwe corona-regels is het de komende tijd helaas niet mogelijk om te badmintonnen. De gemeente heeft de sporthallen gesloten tot 19 januari. Alle speelmomenten, inclusief het oliebollentoernooi en de jeugdtraining, zijn daarom tot die tijd afgelast.

Omdat we voor de komende periode geen zaalhuur hoeven te betalen, zullen we voor december en januari ook geen contributie innen.

Uiteraard vinden we het erg jammer dat we het jaar zo moeten afsluiten. We hopen dat het nieuwe jaar weer betere badmintontijden brengt. Ondanks alle beperkingen, wensen we iedereen een prettige Kerst een gelukkig Nieuwjaar!


Unfortunately, due to the new corona rules, it will not be possible to play badminton for the next five weeks. The municipality has closed the sports halls until 19 January. All playing moments, including the ‘oliebollen’ tournament and youth training, have therefore been cancelled until then.

Because we do not have to pay rent for the coming period, we will not collect any dues for December and January.

Of course we are very disappointed that we have to end the year in this way. We hope the new year brings better badminton times. Despite all the limitations, we wish everyone a merry Christmas and a happy New Year!