Goed nieuws! Vanaf woensdag mogen we weer badmintonnen!

2 personen per baan
We kunnen weer badmintonnen met maximaal 2 personen per baan. Op speelavonden kun je dus met z’n tweeën singelen, overspelen of trainen. Andere creatieve badmintonactiviteiten zijn uiteraard ook toegestaan, mits je die met z’n tweeën aan weerszijden van het net kunt doen. Dubbelen is dus niet toegestaan!

Jeugdtraining
Na Pinksteren starten we ook weer met de jeugdtraining. De eerste training is op 31 mei. Jeugd hoeft zich niet van te voren in te schrijven en tijdens de training mogen zij wel dubbelen.

Vooraf inschrijven
Om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn (maximaal 30) of alle banen bezet zijn en het naast de banen te druk wordt, moet je je vooraf inschrijven voor een speelavond. Je kunt je inschrijven voor tijdsloten van een uur. Is hierna nog ruimte vrij, dan kun je in overleg met een bestuurslid langer blijven.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande links:

• Woensdag 19 mei: https://datumprikker.nl/pux3yquq2icycti6
• Donderdag 20 mei: https://datumprikker.nl/pjx4gk4iep5yctgc

Overige maatregelen
Naast de bovenstaande regels gelden de algemene regels uiteraard nog steeds, namelijk:

 • Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of andere corona-symptomen hebt;
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Draag een mondkapje wanneer je niet speelt;
 • Was vooraf en na het spelen thuis je handen;
 • Kleed je thuis alvast zoveel mogelijk om (de kleedkamers zijn dicht);
 • Douche thuis (de douches kun je niet gebruiken, het toilet wel);
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen met het desinfectiemiddel in de zaal;
 • Geef elkaar geen hand;
 • Gebruik alleen je eigen racket en andere spullen;
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog;
 • Neem je eigen drinken mee (gebruik geen water uit de kranen in de sporthal);
 • Geen spreekkoren;
 • Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

Good news! As of Wednesday we are allowed to play badminton again!

2 people per court
Only two people are allowed on a badminton court. You can play singles, hit a shuttle to each other or train together. Other creative badminton activities are also allowed, provided you can do them in pairs on either side of the net. It is not allowed to play doubles!

Training for kids
Kids will also be able to train again. The first training will be May 31. Kids don’t have to pre-register and are allowed to play doubles.

Pre-register
To avoid too many people (up to 30) or that all the courts are full and it gets too busy, you need to register in advance if you want to play. You can register for one-hour time slots. If there is still a court available, you can stay longer in consultation with a board member.

You can register here:

• Wednesday May 19: https://datumprikker.nl/pux3yquq2icycti6
• Thursday May 20: https://datumprikker.nl/pjx4gk4iep5yctgc

Other measures
In addition to the above rules, the general rules still apply, namely:

 • Stay at home if you have cold symptoms or other corona symptoms;
 • Keep 1.5 meters away from each other at all times;
 • Wear a face mask when you are not playing;
 • Wash your hands beforehand and after playing;
 • Dress as much as possible at home (the changing rooms are closed);
 • Shower at home (you can’t use the showers, you can use the toilet);
 • Upon entering, disinfect your hands with the disinfectant in the hall;
 • Do not shake hands;
 • Use only your own racket and other stuff;
 • Sneeze and cough in the inside of your elbow;
 • Bring your own drinks (do not use water from the taps in the sports hall);
 • No cheering ;
 • Participation is on your own responsibility and any fines are at your own expense.