Op zaterdag 21 mei organiseren we een clubtoernooi. Je kunt je inschrijven voor de singel, dubbel of beide. In verschillende speelsterktes. We spelen in poules, dus je mag flink aan de bak!

Het toernooi duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in sporthal Belfort. Er wordt gespeeld in de categorieën: jeugd, recreanten en competitie. Als recreant ben je uiteraard van harte welkom om uit te komen in de competitieklasse als je dat wilt. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de competitie heren singel opgedeeld in twee sterktes. De dubbels worden samengesteld door de toernooicommissie. Daarbij streven we naar dubbels van een vergelijkbaar niveau.

Voor jeugdleden is het toernooi gratis. Senioren betalen 5 Euro. Bij genoeg belangstelling organiseren we na het toernooi ook nog een etentje. Inschrijven kan tot en met 18 mei!


On Saturday, May 21, we organize a club tournament. You can register for the single, double or both. In different playing strengths. We play in groups so you are guaranteed a lot of games!

The tournament lasts from 10:00 to 17:00 and takes place in Belfort sports hall. It is played in the categories: youth, recreation and competition. As a recreational player you are of course welcome to test your strength among the competition players. Depending on the number of participants, the men’s singles competition is divided into two strengths. The doubles are composed by the tournament committee. In doing so, we strive for doubles of a similar level.

For youth members, the tournament is free. Seniors pay 5 Euro. If there is enough interest, we will also organize a dinner after the tournament. You can register until 18 May!