Dit jaar bestaat Rally 25 jaar! Om dat te vieren hebben we een feestweek georganiseerd, boordevol activiteiten voor al onze leden. Hieronder vind je ze op een rijtje. Lees ze goed door, want voor sommige moet je je op tijd aanmelden.

Maandag 27 november –  Verrassingsactiviteit

We kunnen weinig zeggen over deze activiteit, behalve dat je het beste witte of fluoriderende kleding aan kunt doen. Let op: de normale begintijden schuiven een half uur op! Voor de jeugd duurt de activiteit van 19:00 uur tot en met 20:30 uur. Voor volwassenen van 20:30 tot en met 22:30 uur. De activiteit vindt plaats in Belfort. Je kunt gewoon langskomen en hoeft je vooraf niet aan te melden.

Dinsdag 28 en woensdag 29 november– clinic door (inter)nationale toppers

Heb je altijd al eens wat tips willen krijgen van een internationale topspeler? Dan is dit je kans! Brian Wassink , lid van de nationale badmintonselectie, verzorgt een twee uur durende clinic voor volwassenen en oudere jeugd (vanaf + /- 16 jaar). Hij krijgt hierbij ondersteuning van onze lokale topper en oud clubgenoot, Dorien Lups. Na een warming-up en technische training van ongeveer een uur, breng je in praktijk wat je geleerd hebt tijdens partijen. Dorien en Brain doen zelf ook mee. Wie weet kun je na deze avond opscheppen over die keer dat je tegen een (inter)nationale topper hebt gespeeld 😉

De clinics zijn in sporthal de Geusselt en duren van 21:00 uur tot en met 23:00 uur. Per avond hebben we plaats voor zo’n 32 deelnemers. Wil je verzekerd zijn van een plaats, meld je dan vooraf aan! Je kunt uiteraard altijd komen kijken als je wilt.

Meer informatie over Brian vind je hier.
Meer informatie over Dorien vind je hier

Donderdag 30 november – “Alles-behalve-normaal-badminton-toernooi”

In Belfort organiseren we een gezelligheidstoernooi via het bekende kaartsysteem, maar dan met een twist. In plaats van ‘normale’ partijen spelen we badminton met een handicap of extra uitdaging. Dit toernooi is leuk voor zowel jong als oud! Afhankelijk van de aanmeldingen maken we twee groepen: jeugd en volwassenen. De personen die gemiddeld de meeste punten scoren, winnen een leuke prijs. Het toernooi duurt van 19:00 uur tot en met 21:00 uur. Je hoeft je vooraf niet aan te melden.

Zaterdag 2 december – Rondleiding Jezuïetenberg Maastricht

Laat je rondleiden door één van de mooist bewerkte kalksteengroeven ter wereld, de Jezuïetenberg. Bewonder de prachtige tekeningen, schilderijen, sculpturen die leden van de jezuïetenorde in de gangen onder de Cannerberg hebben gemaakt. Voor deze activiteit mag je je partner of ouder meenemen. De rondleiding duurt anderhalf uur en begint om  14:00 uur bij de Von Dopfflaan 4 in Maastricht (vlakbij Chateau Neerkanne). Een uitgebreide routebeschrijving vind je op:  www.jezuietenberg.eu. We sluiten de rondleiding af met warme chocolademelk en vlaai in de grotten zelf. We raden je aan iets warms aan te trekken, want het is fris in de grotten. Meld je uiterlijk 27 november aan voor deze unieke, indrukwekkende tocht!

Groeten,

Albert, John, Jos, Mathieu en Martijn

——————————————————————————————————————–

This year Rally celebrates its 25th anniversary! To celebrate, we have organised a week of festivities, full of activities for all our members. You will find them below. Read them carefully, as some of them require you to sign up on time.

Monday 27 November – Surprise activity

We can’t say much about this activity, except that it’s best to wear white or fluorescent clothing. Please note: the normal start times will be postponed by half an hour! For the youth, the activity lasts from 19:00 to 20:30 o’clock. For adults from 20:30 to 22:30 o’clock. The activity takes place in Belfort. You can just drop by and don’t need to register in advance.

Tuesday 28 and Wednesday 29 November – clinic by (inter)national top players

Have you always wanted to get some tips from a top international player? Then this is your chance! Brian Wassink, member of the national badminton selection, will give a two-hour clinic for adults and older youth (from +/- 16 years old). He will be supported by our local top player and former clubmate, Dorien Lups. After a warming-up and technical training of about an hour, you will put into practice what you have learned during games. Dorien and Brain are also participating. Who knows, maybe after this evening you can brag about the time you played against an (inter)national top team 😉

The clinics are in sports hall de Geusselt and last from 21:00 to 23:00 o’clock. We have room for about 32 participants per evening. If you want to be assured of a place, register in advance! Of course, you can always come and have a look if you want.

More information about Brian can be found here.
More information about Dorien can be found here

Thursday 30 November – “Anything but normal badminton tournament”

In Belfort we organize a social tournament through the well-known playing card system, but with a twist. Instead of ‘normal’ games, we play badminton with a handicap or extra challenge. This tournament is fun for both young and old! Depending on the registrations, we create two groups: youth and adults. The people who score the most points on average win a nice prize. The tournament runs from 19:00 to 21:00 o’clock. You don’t need to register in advance.

Saturday 2 December – Guided tour Jezuïetenberg Maastricht

Let yourself be guided through one of the most beautifully worked limestone quarries in the world, the Jezuïetenberg. Admire the beautiful drawings, paintings, sculptures made by members of the Jesuit order in the corridors under the Cannerberg. You can bring your partner or parent for this activity. The tour lasts an hour and a half and starts at 14:00 o’clock at Von Dopfflaan 4 in Maastricht (near Chateau Neerkanne). A detailed route description can be found at: www.jezuietenberg.eu. We will end the tour with hot chocolate and pie in the caves themselves. We recommend that you put on something warm as it is chilly in the caves. Sign up for this unique, impressive tour before November 27th!

Greetings,

Albert, John, Jos, Mathieu en Martijn