Geen badminton tot en met 18 november en uitstel ALV

Beste leden,

Afgelopen dinsdag zijn extra corona-maatregelen ingevoerd. Tot en met 18 november is het alleen toegestaan om in groepen van 2 personen te sporten, op 1,5 meter afstand van elkaar. Inmiddels heeft NocNsf laten weten dat dit in de praktijk betekent dat tweetallen het gehele speelmoment onderling ook 1,5 meter afstand dienen te houden, dat er gesport moet worden op een afgebakende plaats en dat groepen niet mogen mengen. Badminton Nederland heeft dit overgenomen in haar protocol.

Na lang wikken en wegen komen we tot de conclusie dat het hierdoor niet mogelijk is om op een leuke, werkbare manier badminton te organiseren. We hebben daarom besloten het badmintonnen voor senioren tot en met 18 november stil te leggen en de hallen te annuleren. Hierna zullen we kijken of en hoe we het badmintonnen weer kunnen oppakken. De jeugdtraining gaat wel gewoon door.

We vinden het erg vervelend om deze beslissing te moeten nemen. Hopelijk is het maar voor korte duur en kunnen we snel weer op een leuke, gezellige manier met elkaar sporten.

Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

Samen met het bovenstaande, hebben we besloten de ALV van 24 november uit te stellen. Het is momenteel erg lastig om met een grote groep samen te komen. Zodra dit weer mogelijk is, zullen we een nieuwe datum plannen.

Haw pin!

Albert, John, Jos, Martijn, Mathieu en Rob

——————————————————————————————————————–

Dear members,

Last Tuesday additional corona measures were introduced. Until 18 November it is only allowed to exercise in groups of 2 people, 1.5 meters away from each other. NocNsf has indicated that this means that groups need to keep 1.5 meters distance of each other as well, that the activity should take place in a clearly marked place and that groups should not mix. Badminton Netherlands has adopted this in its protocol.

After much deliberation, we have come to the conclusion that it is not possible to organize badminton in a fun, workable way under the current measures. We have therefore decided to postpone badminton for senior players until 18 November. After this we will determine if and how we can pick up badminton again. The training for kids will go on as planned.

We are very sorry to have to make this decision. Hopefully it’s only for a short period of time so we can play badminton in a fun way again as soon as possible.

Postponement of general meeting of members (ALV)

Together with the above, we have decided to postpone the ALV of November 24th. It is very difficult to come together with a large group at this moment. As soon as this is possible again, we will schedule a new date.

Haw pin!

Albert, John, Jos, Martijn, Mathieu and Rob