Dinsdag 2 november heeft de regering nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf zaterdag 6 november geldt voor alle binnensportlocaties de verplichting dat iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) moet tonen voor toegang.

Bij sporthal de Geusselt zal de uitbater van de kantine de controle voor zijn rekening nemen. Bij sporthal Belfort zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor. Vanaf maandag zal daarom iedereen van 18 jaar en ouder (spelers en publiek) vooraf een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen om toegang te krijgen tot de hal. Het toegangsbewijs (schriftelijk of digitaal) wordt samen met een geldig identiteitsbewijs gecontroleerd door de uitbater (dinsdag en woensdag) of een bestuurslid (maandag en donderdag).

Net zoals Badminton Nederland en NOC*NSF zijn wij van mening dat sporten bijdraagt aan een oplossing voor deze gezondheidscrisis en daarom juist aangemoedigd zou moeten worden. We vinden het daarom erg vervelend om deze belemmerende maatregel te moeten invoeren. Helaas hebben we hierin geen keuze. We vragen jullie begrip hiervoor.

Tot slot willen we iedereen nog eens wijzen op de basisregels. We verzoeken jullie die, ondanks de toegangscontrole, na te leven:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als je gevaccineerd bent.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.

  Als je  vragen hebt, stel die gerust door een email te suren naar info@bcrally.nl.

————————————————————————————–

 Tuesday November 2nd, the government announced new corona measures. From Saturday 6 November, all visitors to indoor sports venues who are 18 years and older are required to show a COVID Certificate for admission.

  At sports hall de Geusselt, personnel from the canteen will check your certificate. At sports hall Belfort the club is responsible for this.

Therefore, as of Monday, everyone aged 18 and older (players and public) will have to show a valid  COVID Certificate to gain access to the hall.

The ticket (on paper or digital) together with a valid identity document will be checked by personnel of the canteen (Tuesday and Wednesday) or a board member (Monday and Thursday).

Just like Badminton Nederland and NOC*NSF, we believe that playing sports contributes to a solution to this health crisis and should therefore be encouraged. Therefore, we find it very disappointing to have to introduce this hindering measure. Unfortunately, we have no choice. We would like to ask you for your understanding.

Finally, we would like to remind everyone of the basic rules. We ask you to comply with these, despite your COVID Certificate:

 • Get tested if you have COVID-19 symptoms: stay at home and get tested by the municipal health service (GGD), even if you’ve been vaccinated.
 • If you test positive for coronavirus: stay at home and avoid contact with other people, even if they’ve been vaccinated.
 • 1.5 metres is a safe distance. Protect yourself and other people.
 • Don’t shake hands.
 • Wash your hands thoroughly and regularly.   
 • Cough and sneeze into your elbow.

If you have any questions, don’t hesitate to ask them by sending an e-mail to info@bcrally.nl.