Dankzij de versoepelingen van afgelopen vrijdag kan iedereen die in het bezit is van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) weer badmintonnen. Deze verplichting geldt niet voor jeugd tot 18 jaar. Zij kunnen zonder toegangsbewijs komen sporten. Verder zijn mondkapjes verplicht wanneer je 13 jaar of ouder bent (behalve tijdens het sporten) en is publiek niet toegestaan. Daarnaast gelden de volgende basisregels:

  • Houd 1,5 meter afstand wanneer je niet sport.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Was vaak en goed je handen.

Competitie

Omdat wedstrijden alleen zijn toegestaan tussen spelers van dezelfde club, gaat de competitie voorlopig niet door.


Thanks to new Corona rules, everyone who is in possession of a valid COVID Certificate can play badminton again. This obligation does not apply to kinds up to an age of 18. They are also welcome without a certificate. Furthermore, face masks are mandatory when you are 13 years or older (except during sports) and audience is not allowed. In addition, the following basic rules apply:

  • Keep a distance of 1.5 meters when not playing.
  • Stay at home if you have any complaints.
  • Cough and sneeze into your elbow.
  • Wash your hands often and well.

Competition

Because matches are only allowed between players from the same club, the competition will not take place for the time being.